Uniwersytet Latający
 
Encyklopedia PWN
Uniwersytet Latający,
niezależne wykłady z zakresu nauk humanist. i społ. organizowane X 1977–VI 1979 w domach prywatnych przez działaczy KOR i współpracujących z nimi intelektualistów (m.in.: B. Cywiński, J. Jedlicki, A. Michnik, J. Strzelecki); od I 1978 opiekę nad Uniwersytetem Latającym sprawowało Towarzystwo Kursów Naukowych; w wykładach i seminariach uczestniczyło kilkaset osób; zwalczany przez władze (aresztowania wykładowców i uczestników zajęć przez Służbę Bezpieczeństwa, rozbijanie wykładów przez bojówki SZSP i ZSMP).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia