Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 
Encyklopedia PWN
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,
państw. wyższa uczelnia w Bydgoszczy, powołana 2005;
1969 w Bydgoszczy powstała Wyższa Szkoła Nauczycielska, 1974 przekształcona w Wyższą Szkołę Pedag., 2000 powołano Akad. Bydgoską im. Kazimierza Wielkiego, przekształconą następnie w U.K.W.; strukturę uczelni tworzą wydziały: humanist., pedagogiki i psychologii, nauk przyr. oraz matematyki i informatyki; osobno funkcjonują Inst. Prawa, Administracji i Zarządzania oraz Inst. Edukacji Artyst.; kształci ok. 20 tys. studentów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia