Uniwersytet Georgetown
 
Encyklopedia PWN
Uniwersytet Georgetown, Georgetown University,
amer. wyższa uczelnia, zał. 1789 pod nazwą Georgetown College jako pierwszy katol. uniwersytet w Stanach Zjedn.;
siedziba w Waszyngtonie; składa się z 7 wydziałów (kolegiów), kształcących w zakresie nauk mat.-przyr., sztuki, prawa, służby zagranicznej, zarządzania businessem, medycyny, pielęgniarstwa; pierwsza kobieta podjęła studia na wydziale med. 1880/81, ale formalnie dopuszczono kobiety do studiów w U.G. 1903, po utworzeniu wydziału pielęgniarstwa; uniwersytet ma bibliotekę liczącą ponad 2 mln tomów; 2003 zatrudniał 2085 nauczycieli akademickich, kształcił 12,6 tys. studentów.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia