Ulucz
 
Encyklopedia PWN
Ulucz,
w. w woj. podkarpackim, w pow. brzozowskim (gmina Dydnia), na zachodnim skraju Pogórza Przemyskiego, w pobliżu ujścia Borowicy do Sanu.
drewniana cerkiew (XVI/XVII w.) z polichromią wnętrza (2. ćwierć XVII w.) i ikonostasem (1682) — obecnie filia Muzeum Budownictwa Lud. w Sanoku.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia