Ulrych Juliusz
 
Encyklopedia PWN
Ulrych Juliusz, ur. 9 IV 1883, Kalisz, zm. 31 X 1959, Londyn,
pułkownik, działacz polityczny;
działacz organizacji Pet, Zet i Zarzewie, następnie m.in. Armii Pol. i Pol. Drużyn Strzeleckich; podczas I wojny świat. w Legionach Pol.; od XI 1918 w WP na różnych stanowiskach sztabowych, m.in.: oficer sztabu Generalnego Inspektoratu Piechoty, 1926–27 szef sztabu KOP, oficer do zleceń Ministerstwa Spraw Wojsk.; 1927–29 dyr. Państw. Urzędu Wychowania Fiz. i Przysposobienia Wojsk., 1934–36 zast. szefa Administracji Armii, X 1935–IX 1939 min. komunikacji; komendant nacz. Związku Legionistów Pol.; 1938–39 poseł na sejm.; podczas II wojny światowej internowany w Rumunii, po wojnie osiedlił się w Wielkiej Brytanii.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia