Uljanowsk
 
Encyklopedia PWN
Uljanowsk, Uljạnowsk, do 1924 Symbirsk,
m. w Federacji Ros., na Wyż. Nadwołżańskiej, na pr. brzegu Wołgi (Zbiornik Kujbyszewski) i obu brzegach Swijagi; stolica obwodu uljanowskiego.
założony 1648 jako twierdza Synbirsk. Od XVIII w. centrum handl. Powołża; od 1780 miasto S., do 1795 stol. namiestnictwa, a od 1796 guberni; 1870 miejsce urodzenia W. Lenina; od 1896 węzeł kol.; VI 1918 ośr. antybolszewickiego powstania socjalistów-rewolucjonistów (M. Murawjow), do 1919 zajmowany przez Korpus Czechosł.; 1941–45 ośr. ewakuowania zakładów przem. i zaplecza frontu; od 1943 stol. obwodu. Przemysł lotn., samochodowy, maszyn. (m.in. obrabiarki), precyzyjny, materiałów budowlanych, chem., skórz.-obuwniczy, spoż.; węzeł kol. i port lotn.; 6 szkół wyższych; muzea; na wysokim brzegu Wołgi w miejscu dawnego kremla — plac otoczony budowlami w stylu klasycyzmu (1. poł. XIX w.), m.in. sobór Świętej Trójcy, gimnazjum, dom zgromadzenia szlachty; eklektyczne budowle (pocz. XX w.); zespół współcz. budowli poświęconych Leninowi.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia