Układ Ogólny w sprawie Handlu Usługami
 
Encyklopedia PWN
Układ Ogólny w sprawie Handlu Usługami, ang. General Agreement on Trade in Services (GATS),
międzynar. układ stanowiący integralną część porozumienia powołującego Światową Organizację Handlu (WTO, WTrO);
wszedł w życie 1 I 1995; ustanawia reguły prowadzenia międzynar. obrotu usługami wzorowane na zasadach przyjętych w Układzie Ogólnym w Sprawie Ceł i Handlu, wykorzystując w tym celu klauzulę największego uprzywilejowania i klauzulę nar.; gł. celem GATS jest doprowadzenie do obniżenia barier w międzynar. handlu usługami występujących m.in. w postaci wartościowych i ilościowych ograniczeń transakcji i utrudnień w podejmowaniu działalności usługowej przez przedsiębiorstwa oraz barier w wykonywaniu usług przez osoby fiz.; działalność GATS jest koordynowana przez Radę ds. Handlu Usługami — gł. organ Świat. Organizacji Handlu; Polska uczestniczyła w tworzeniu GATS oraz negocjacjach wstępnych zobowiązań członkowskich w latach 1986–93 w ramach Rundy Urugwajskiej GATT.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia