Ujście
 
Encyklopedia PWN
Ujście,
miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie pilskim, w Dolinie Środkowej Noteci oraz na skraju Pojezierza Chodzieskiego, u ujścia Gwdy do Noteci.
Ludność miasta: ogółem — 3,8 tys. mieszkańców (2013)
Gęstość zaludnienia: 638,0 os/km2 (2013)
Powierzchnia: 6 km2
Współrzędne geograficzne: długość geograficzna: 16°44′E, szerokość geograficzna: 53°04′N
Prawa miejskie: nadanie praw — 1413
Oficjalne strony WWW: www.ujscie.pl
w VII w. gród z podgrodziem na wyspie w rozlewiskach Noteci i Gwdy, na szlaku Poznań–Kołobrzeg; 1108 przejściowo zagarnięte przez Pomorzan; od XII w. kasztelania; prawa miejskie 1413; od XV w. starostwo niegrodowe; w XV–XVI w. ośr. rzemieślniczo-handl.; w czasie najazdu szwedz. 24 VII 1655, za namową H. Radziejowskiego, pod Ujściem kapitulacja pospolitego ruszenia wielkopol. (dow. K. Opaliński i A.K. Grudziński), która otworzyła wojskom szwedz. drogę w głąb kraju; 1772–1919 w zaborze pruskim (1807–15 w Księstwie Warsz.); na pocz. XIX w. uruchomiono w Ujściu hutę szkła (czynna do dziś); od 1913 połączenie kol.; miasto graniczne, IX 1939 wcielone do Rzeszy; w czasie okupacji niem. 2 oddziały robocze jeńców fr. i sowieckich, 1942–43 obóz pracy przymusowej dla Żydów z Ujścia i okolic. Ośr. usługowy; przemysł szklarski (najstarszy w Polsce producent opakowań szklanych — Huta Szkła Ujście, zał. 1809), chem. (przetwórstwo tworzyw sztucznych); przystań rzeczna.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia