Ujazdowski Kazimierz Michał
 
Encyklopedia PWN
Ujazdowski Kazimierz Michał, ur. 28 VII 1964, Kielce
polityk, z wykształcenia prawnik i politolog;
od 1992 pracownik nauk. Szkoły Gł. Handl. w Warszawie; 1984–89 czł. Ruchu Młodej Polski; 1990–91 sekr. generalny Forum Prawicy Demokr.; 1991–92 zast. sekr. generalnego i czł. prezydium Rady UD; 1992–94 wiceprzewodniczący Partii Konserwatywnej, 1994–99 przewodniczący Koalicji Konserwatywnej, 1999–2001 wiceprzewodniczący Stronnictwa Konserwatywno-Lud., 2001–07 działacz PiS; 1991–93 oraz od 1997 poseł na sejm (2004–05 wicemarszałek); 2000–01 i 2005–07 min. kultury i dziedzictwa narodowego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia