Uganda. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Uganda. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1995 Uganda jest republiką, z prezydentem, wybieranym w wyborach powszechnych na 5 lat, jako głową państwa. Władzę ustawodawczą sprawuje 303-osobowy jednoizbowy parlament (Zgromadzenie Narodowe). 214 deputowanych jest wyłanianych w wyborach powszechnych, 81 mianowanych przez prezydenta oraz organizacje społeczne i siły zbrojne, 8 członków ex officio. Władza wykonawcza należy do rządu, z premierem na czele, mianowanego przez prezydenta i zatwierdzanego przez parlament.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia