Uganda. Ludność
 
Encyklopedia PWN
Uganda. Ludność.
Około 66% ludności stanowią ludy Bantu (Gandowie, Nioro du Sahel, Niankole, Gisu, Soga i in.), zamieszkujące gł. południową i środkową część kraju; ponadto plemiona nilockie (Aczoli, Karamodżong) skoncentrowane gł. na północy; przewaga chrześcijan (ok. 66% ludności), poza tym muzułmanie (16%), animiści; po okresie wojen nastąpił wzrost przyrostu naturalnego (35,2‰, 2006); przy rekordowym poziomie urodzeń (47,3‰) wysoki poziom zgonów (12,2‰), spowodowany wysoką śmiertelnością niemowląt, epidemiami AIDS, cholery i malarii oraz złym stanem służby zdrowia; przeciętna długość życia: mężczyźni 52 lata, kobiety 54 lata; 30% analfabetów (2003); średnia gęstość zaludnienia 109 osób na km2 (2004); najgęściej zaludniona południowa część kraju w pobliżu Jez. Wiktorii, najsłabiej — obszary północno-wschodnie; w miastach mieszka tylko 12% ludności (2002); gł. m.: Kampala, Jinja, Masaka, Mbale. Na strukturę demogr. duży wpływ miały działania wojenne (1971–86) i migracje, w tym wysiedlenie ludności pochodzenia eur. i azjat. na pocz. lat 70. oraz późniejszy napływ uchodźców z Sudanu, Rwandy i Demokr. Rep. Konga.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia