Tymowski Jerzy
 
Encyklopedia PWN
Tymowski Jerzy, data ur. nieznana, zm. między 1634 a 1637,
kupiec nowosądecki;
prowadził handel dalekosiężny, zwłaszcza suknem, wyrobami metalowymi i winem węgierskim; finansował zakłady przem. przez zaliczkowanie produkcji sierpów, szkła, saletry, prochu, sukna i płótna; zachowane rachunki kupieckie T. stanowią doskonałe źródło do badań kapitału mieszczańskiego w Polsce.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia