Tymowski Andrzej
 
Encyklopedia PWN
Tymowski Andrzej, ur. 22 XII 1922, Łódź, zm. 15 X 2002, Warszawa,
polityk społeczny, prawnik i ekonomista;
1941–45, żołnierz AK, uczestnik powstania warszawskiego 1944; od 1978 profesor Uniwersytetu Warszawskiego, od 1984 dyrektor Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji tamże; 1981–82 wiceprzewodniczący Rady Programowo-Konsultacyjnej przy Ośrodku Prac Społeczno-Zawodowych NSZZ „Solidarność”; 1986–89 członek Rady Konsultacyjnej przy przewodniczącym Rady Państwa; 1993–95 przewodniczący Rady Polityki Społecznej przy prezydencie RP; główne prace: Minimum socjalne. Metodyka i próba określenia (1973), Metodyka badań nad gospodarstwem domowym (1973), Polityka cen jako wyraz preferencji społecznych (1980).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia