Tyczyna Pawło
 
Encyklopedia PWN
Tyczyna Pawło, ur. 27 I 1891, Pisky (obwód czernihowski), zm. 16 IX 1967, Kijów,
ukr. poeta i tłumacz;
od 1929 czł. Akad. Nauk Ukr. SRR, od 1947 Bułgarskiej Akad. Nauk; 1934–47 komisarz lud. i 1943–48 min. oświaty Ukr. SRR, 1953–59 przewodniczący Rady Najwyższej Ukr. SRR; twórczość rozpoczął zbiorem wierszy symbolist. Słoneczne klarnety (1918); późniejsza poezja Tyczyna, stanowiąca kronikę wydarzeń polit. i społ. na Ukrainie, jest utrzymana w konwencji socrealist. (zbiory: Zamist´ sonetiw i oktaw, Płuh — oba 1920, Zołotyj homin 1922, Witer z Ukrajiny 1924, Peremahat´ i żyt´ 1943); prace hist. i krytycznolit., publicystyka; przekłady poezji słow., gruzińskiej, ormiańskiej, tur., żydowskiej i in.; pol. wybór Poezje (1969).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia