Tubielewicz Jolanta
 
Encyklopedia PWN
Tubielewicz Jolanta, ur. 16 III 1931, Warszawa, zm. 14 VI 2003, tamże,
historyk, japonistka;
od 1957 wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, od 1987 profesor (1985–86 dyr. Inst. Orientalistyki, 1985–90 dziekan Wydziału Neofilologii); od 1989 czł. TNW; prace z zakresu historii, archeologii i kultury Japonii (m.in.: Historia Japonii 1984, Wielkie odkrycia i zagadki archeologiczne Japonii 1996, Kultura Japonii. Słownik 1996); 1995 za wkład w promocję nauki o Japonii i rozwój pol.-japońskiej wymiany akademickiej odznaczona przez ces. Japonii Orderem Świętego Skarbu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia