Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich
 
Encyklopedia PWN
Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, ang. Court of Justice of the European Communities, fr. Cour de justice des Communautés européennes,
jeden z gł. organów (instytucji) Wspólnot Eur. i UE;
stały organ sądowniczy, powołany jako Trybunał Eur. Wspólnoty Węgla i Stali, działał od 1952; po utworzeniu EWG i Euratomu stał się 1958 jednolitym organem sądowniczym 3 Wspólnot Eur. (od 1993 także UE) w zakresie prawa wspólnotowego; wydaje orzeczenia w sprawach skarg na naruszenie prawa wspólnotowego przez państwa oraz instytucje i organy UE, a także na bezczynność tych instytucji; rozstrzyga skargi dotyczące ważności aktów prawnych wydawanych przez te organy, dokonuje wykładni prawa wspólnotowego; ob. (2007) liczy 27 sędziów (po 1 z każdego państwa UE) i 8 rzeczników generalnych; siedziba w Luksemburgu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia