Trybunał Skarbowy
 
Encyklopedia PWN
Trybunał Skarbowy,
w dawnej Polsce organ kontroli skarbu państwa utworzony 1613 w Radomiu z przekształcenia istniejącej od 1591 komisji radomskiej;
zasiadających w nich komisarzy powoływał początkowo (do 1667) król, a nastepnie sejmiki relacyjne (sejmik); Trybunał Skarbowy miał też kompetencje sądowe, które stale się zwiększały; rozpatrywał skargi na poborców i dzierżawców dochodów skarbowych, wszelkie spory związane z dochodami i rozchodami skarbowymi, a od końca XVII w. również sprawy finansowe wojska; od 1717 przekształcony w stały organ; od 1764 jego kompetencje stopniowo przejmowała Komisja Wielka Skarbu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia