„Trybuna Wolności”
 
Encyklopedia PWN
„Trybuna Wolności”,
czasopismo polit.,
1942–48 organ KC PPR (redaktor m.in. B. Bierut), następnie KC PZPR; dwutygodnik, od 1944 tygodnik.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia