Trójjedyne Królestwo
 
Encyklopedia PWN
Trójjedyne Królestwo, Królestwo Chorwacji, Slawonii i Dalmacji,
nazwa królestwa chorwackiego od XVI w. do 1918;
od X w. władcy chorwaccy tytułowali się królami Chorwacji i Dalmacji; tytułu tego używali również Arpadowie (od pocz. XII w.); pod ich panowaniem wyodrębnił się status Slawonii, która do 1476 miała własnego bana; za panowania Habsburgów (od 1527) do nazwy królestwa dodano Slawonię; po przyłączeniu Pogranicza Wojskowego (1881) w T.K. znalazła się większość hist. ziem chorwackich.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia