„Tribune des Peuples, La”
 
Encyklopedia PWN
„Tribune des Peuples, La”
[la tribụ̈n de pöpl],
„Trybuna Ludów”,
dziennik polit., wyd. III–XI 1849 (z przerwą 14 VI–31 VIII spowodowaną przez cenzurę) w Paryżu, w języku fr.;
założyciel, redaktor i gł. publicysta — A. Mickiewicz; wśród współpracowników byli postępowi działacze i publicyści różnych narodowości, np.: Polacy (m.in. K. Bronikowski, E. Chojecki, F. Grzymała), Rosjanie, Włosi, Rumuni; w przeciwieństwie do większości zespołu Mickiewicz dawał wyraz wierze w żywotność republikańskiego napoleonizmu, jako idei stymulującej przemiany w Europie; pismo propagowało solidarność międzynar. sił rewolucji w walce o wyzwolenie nar. i społ.; wskazywało na reakcyjny charakter polityki ros. i Watykanu; wskutek interwencji ambasady ros., 15 X Polacy zostali zmuszeni do ustąpienia z pisma, a 10 XI zostało ono zamknięte przez fr. policję.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia