Traktat o fuzji organów
 
Encyklopedia PWN
Traktat o fuzji organów, ang. Merger Treaty,
układ zawarty przez państwa Wspólnot Eur., podpisany 8 IV 1965, wszedł w życie 1 VII 1967;
na jego mocy scalono strukturę gł. instytucji (organów) EWG, EWWiS i Euratomu, tworząc wspólne dla nich: Radę Wspólnot Eur. (od 1993 Rada UE) i Komisję Wspólnot Eur. (od 1993 Komisja Eur.).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia