Towarzystwo Wiedzy Powszechnej
 
Encyklopedia PWN
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (TWP),
stowarzyszenie zał. 1950 w Warszawie w miejsce rozwiązanego Tow. Uniwersytetów Robotniczego i Lud.;
rozwija działalność oświat. i kult. wśród dorosłych, gł. poprzez uniwersytety powszechne, odczyty, wystawy, kluby; od 1982 czł. Międzynar. Rady Oświaty Dorosłych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia