Towarzystwo Szkoły Ludowej
 
Encyklopedia PWN
Towarzystwo Szkoły Ludowej (TSL),
organizacja oświat., powstała 1891 w Galicji;
jej inicjatorem i pierwszym prezesem był A. Asnyk; w pierwszym okresie działalności (do 1918) TSL zakładało i utrzymywało szkoły elementarne i średnie, szkoły zaw., seminaria nauczycielskie, kursy dokształcające, bursy i ochronki; szerzyło oświatę wśród dorosłych: organizowało domy lud., biblioteki, czytelnie i kursy dla analfabetów, wydawało i rozpowszechniało wśród ludu popularną literaturę, organizowało wiejskie koła śpiewacze i teatry amatorskie; w niepodległej Polsce koncentrowało swoją działalność na oświacie pozaszkolnej (m.in. niedzielne uniw. lud.); odegrało ważną rolę na terenach południowo-wschodnich, przyczyniając się do kultywowania kultury pol. i propagując zarazem postawy wolne od nacjonalizmu; istniało do 1939.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia