Towarzystwo Republikantów Polskich
 
Encyklopedia PWN
Towarzystwo Republikantów Polskich, Towarzystwo Republikanów Polskich,
tajna organizacja demokr.-niepodległościowa, zał. 1798 w Warszawie w porozumieniu z Deputacją Pol. w Paryżu.
Towarzystwo Republikanów Polskich działało w 3 zaborach, gł. w zaborze pruskim i w Galicji; dążyło do odzyskania niepodległości Polski i wprowadzenia ustroju republikańsko-demokr.; liczyło na pomoc Francji i od niej uzależniało ruch zbrojny; działacze rekrutowali się gł. z jakobinów pol. (J.A. Orchowski, A. Horodyski, R. Rembieliński, K. Eisbach); za duchowego przywódcę Tow. Republikanów Polskch uważano T. Kościuszkę; po 1800 organizacja osłabła, wkrótce potem przestała działać.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia