Towarzystwo Krzewienia Kutury Fizycznej
 
Encyklopedia PWN
Towarzystwo Krzewienia Kutury Fizycznej (TKKF),
stowarzyszenie ogólnopol., zał. 1957, z siedzibą w Warszawie; celem jest upowszechnianie kultury fiz. ze szczególnym uwzględnieniem aktywnego wypoczynku ruchowego;
TKKF działa na terenie całego kraju za pośrednictwem swych terenowych i osiedlowych ognisk.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia