Towarzystwo Kooperatystów
 
Encyklopedia PWN
Towarzystwo Kooperatystów,
organizacja działająca 1906–39 w Warszawie, której celem było krzewienie idei i praktyki spółdzielczości;
w okresie zaborów Towarzystwo Kooperatystów prowadziło działalność propagandową, szkoleniową i wydawniczą, miało duże zasługi w rozwijaniu spółdzielczości spożywców; założyciele i gł. działacze: E. Abramowski, S. Dziewulski, R. Mielczarski, A. Natanson, R. Radziwiłłowicz, S. Wojciechowski, także W. Grabski, J. Mortkowicz, S. Żeromski; pod wpływem Abramowskiego szerzyło idee kooperatyzmu; 1918–39 zrzeszało przedstawicieli wszystkich dziedzin spółdzielczości i było ośr. teoret. dyskusji; w tym okresie gł. działaczami Towarzystwa Kooperatystów byli: H. Kołodziejski, Z. Chmielewski, M. Rapacki, S. Thugutt.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia