Towarzystwo Historii Nauki
 
Encyklopedia PWN
Towarzystwo Historii Nauki, ang. History of Science Society,
międzynar. towarzystwo nauk.,
zał. 1924 przez G. Sartona, z siedzibą w Bostonie; skupia historyków nauki pracujących na amer. uniwersytetach oraz współpracowników czasopisma „Isis”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia