Tołwiński Konstanty
 
Encyklopedia PWN
Tołwiński Konstanty, ur. 7 I 1877, Krepków k. Witebska, zm. 15 V 1961, Kraków,
geolog;
1920–39 dyr. Karpackiego Inst. Geol.-Naftowego w Borysławiu, 1930–39 kier. Wydziału Naftowo-Solnego Państw. Inst. Geol. w Warszawie; od 1938 czł. PAU; od 1945 stały doradca geol. przedsiębiorstw przemysłu naftowego, 1958–60 przewodniczący Rady Naukowej Inst. Naftowego w Krakowie; zajmował się gł. badaniem budowy geol. Karpat oraz wszechstronnym badaniem pol. złóż ropy naftowej i gazu ziemnego; opublikował m.in.: Kopalnie nafty i gazów ziemnych w Polsce (t. 1–2 1928–37), Zagadnienia naftowe w Polsce na geologicznym tle niektórych naftonośnych rejonów Europy (1961).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia