Tocharowie
 
Encyklopedia PWN
Tocharowie, gr. Tócharoi, łac. Tochari,
w starożytności indoeur. grupa plemion wschodnioirańskich;
wspomniana przez pisarzy antycznych (Strabon, Pliniusz Starszy, Pompejusz Trogus); gł. zajęcia: pasterstwo, rolnictwo, rzemiosło, handel; ok. 130 p.n.e. Tocharowie opanowali Baktrię, którą w I w. p.n.e. włączyli do utworzonego wraz z Kuszanami silnego państwa w Azji Środkowej (przetrwało do IV–V w. n.e.).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia