„Teksty”
 
Encyklopedia PWN
„Teksty”,
dwumiesięcznik nauk.,
poświęcony problemom historii literatury, teorii i krytyki lit., zagadnieniom metodol. i kult.; omawiał wybrane zjawiska twórczości lit., jej związki z życiem społ., tradycją lit., osiągnięcia innych dyscyplin humanist., m.in. semiologii, antropologii kult., lingwistyki strukturalnej; redaktor nacz.: J. Błoński, od 1975 Cz. Hernas, 1981 J. Sławiński; zawieszony po XII 1981; kontynuacją są „Teksty Drugie”, dwumiesięcznik wyd. od 1990 w Warszawie przez IBL PAN; redaktor nacz. R. Nycz.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia