Teatr im. Juliusza Słowackiego
 
Encyklopedia PWN
Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie,
teatr otwarty 1893 (w budynku wg projektu J. Zawiejskiego) pod nazwą Teatr Miejski, od 1909 im. J. Słowackiego;
w historii teatru pol. upamiętnił się wysokim poziomem gry kilku pokoleń najwybitniejszych aktorów oraz jako scena prapremier arcydzieł pol. romantyzmu (Kordian Słowackiego 1899, Dziady A. Mickiewicza 1901, Nie-Boska komedia Z. Krasińskiego 1902), wielu dramatów S. Wyspiańskiego (m.in. Wesele 1901, Wyzwolenie 1902, Bolesław Śmiały 1903); poza tym w repertuarze pol. i obce dramaty reprezentujące wszystkie epoki i style; dyr., m.in.: T. Pawlikowski, J. Kotarbiński, L. Solski, T. Trzciński, J. Osterwa, K. Frycz, B. Dąbrowski, K. Skuszanka i J. Krasowski, M. Grabowski, J.P. Gawlik, J. Goliński, B. Hussakowski.
Bibliografia
A. WOYCICKI 75 lat Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Kraków 1969;
D. POSKUTA-WŁODEK Co dzień powtarza się gra... Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie 1893–1993, Kraków 1993;
J. PURCHLA Teatr i jego architekt, Kraków 1993.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Kraków, Teatr im. Juliusza Słowackiego fot. M. Kowalewski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Kraków, Teatr im. J. Słowackiego fot. P. Jamski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Siemiradzki Henryk, kurtyna dla Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, 1894 fot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Słowacki Juliusz, Fantazy, reż. H. Szletyński, 1954 — Teatr im. J. Słowackiegofot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia