Teatr Rozmaitości
 
Encyklopedia PWN
Teatr Rozmaitości w Warszawie,
teatr działający samodzielnie od 1972
(od 1945 scena należąca do Miejskich Teatrów Dramatycznych, pod nazwą: Teatr Dzieci Warszawy, Teatr Młodej Warszawy), wcześniej druga scena Teatru Klasycznego; 1972–82 pod kierunkiem artyst. A. Jareckiego, zespół składał się z dawnych twórców STS, reżyserowali m.in.: J. Dobrowolski, O. Lipińska, W. Solarz; od 1982 nowym zespołem kierowali m.in.: do 1985 A.M. Marczewski, do 1990 I. Gogolewski; 1988 z powodu zniszczeń spowodowanych pożarem T.R. dawał przedstawienia gł. w Teatrze Buffo; w odbudowanym pomieszczeniu wznowił działalność z zespołem Teatru Szwedzka 2/4 (dyr. nacz. B. Słoński, dyr. artyst. W. Maryański); nowy kierunek inscenizacyjny T.R., zakładający odkłamywanie współcz. zjawisk i postaw społ. (dystans do kreowanej rzeczywistości, dowolne kształtowanie tekstu i przestrzeni teatr., szokujące środki estetyczne) zapoczątkował G. Jarzyna (pseud. Grzegorz Horst, debiut reżyserski 1997 — Bzik tropikalny wg S.I. Witkiewicza), który po P. Cieplaku (1997–98) został dyrektorem artyst. teatru; przedstawienia T.R. odzwierciedlają różnorodne koncepcje artyst. reżyserów (Cieplak, P. Tomaszuk, K. Warlikowski — stała współpraca); w zespole aktorskim m.in.: M. Cielecka, M. Ostaszewska, D. Stenka, A. Chyra, M. Kalita; teatr otworzył małą scenę — salę prób Stolarnia, prowadzi Galerię T.R. oraz cykl Nowa Dramaturgia — forum współcz. pol. i obcego dramatu; pod szyldem T.R. jest rozwijany program Teren Warszawa (przedstawienia w przestrzeni pozateatr., rezygnacja z teatru psychol. na rzecz reportażu, studia dla najmłodszych dramatopisarzy, aktorów i reżyserów).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia