Tarrasa
 
Encyklopedia PWN
Tarrasa, katalońskie Terrassa,
m. w północno-wschodniej Hiszpanii, w regionie autonomicznym Katalonia, w zespole miejskim Barcelony. Rzymska Egara; w czasach wizygockich biskupstwo (od poł. V w.); upadek w VIII w. pod panowaniem muzułmańskim; po zdobyciu tego regionu 801 przez Franków rozwój nowej miejscowości koło wzniesionego wtedy zamku; od poł. XIX w. rozwój przem. i demogr. (w połowie XX w. duża imigracja z Andaluzji).
duży ośr. przemysłu włók. (wełn.), poza tym przemysł maszyn. (maszyny włók.), elektrotechniczny, chem., spoż.; politechnika; muzea; zespół budowli przedrom.: kościół S. Maria (IV, IX, XII w.), baptysterium S. Miguel (IX, X w.) z kryptą wizygocką; kościół S. Pedro (IX, XII w.); kartuzja (XII w.); got. ratusz.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia