Taczanowski Edmund
 
Encyklopedia PWN
Taczanowski Edmund, ur. 25 XI 1822, Wieczyn k. Pleszewa (Wielkopolska), zm. 14 IX 1879, Choryń,
działacz niepodległościowy, generał w powstaniu styczniowym 1863–64;
za udział w konspiracji przed 1846 więziony przez władze pruskie; po uwolnieniu uczestnik powstania wielkopol. 1848 i walk G. Garibaldiego we Włoszech 1849; następnie w Wielkim Księstwie Poznańskim; po wybuchu powstania styczniowego (1863) przekroczył w kwietniu na czele oddziału granice Królestwa Pol. i utrzymał się na terenie Kujaw aż do klęski pod Ignacewem (8 V); związany z  „białymi”, naczelnik wojenny woj. kaliskiego i mazow.; po klęsce pod Kruszyną (29 VIII 1863) wyjechał do Francji, następnie działał w Turcji; 1868 wrócił do kraju.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia