TREVI
 
Encyklopedia PWN
TREVI, Grupa TREVI,
forma współpracy państw Wspólnot Eur. w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewn., powołana 1975, funkcjonująca od 1976;
jej celem było zwalczanie międzynar. zorganizowanej przestępczości, terroryzmu i handlu narkotykami (TREVI, fr. Terrorisme, Radicalisme, Extrémisme, Violence Internationale); w ramach współpracy 2 razy w roku odbywały się spotkania min. spraw wewn. i sprawiedliwości, których tematem były zagadnienia współpracy i wspólnych strategii w dziedzinie bezpieczeństwa; współpracowała również z państwami spoza Wspólnot; do osiągnięć TREVI należy m.in. udział w wypracowaniu układów z Schengen (1985 i 1990); po podpisaniu Traktatu o Unii Europejskiej została 1993 przekształcona w stały organ UE, odpowiedzialny za wymianę informacji, dostosowywanie prawa i in. przepisów w dziedzinie bezpieczeństwa.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia