Szyszko Stanisław
 
Encyklopedia PWN
Szyszko Stanisław, ur. 14 X 1912, Innsbruck, zm. 19 XI 1990, Katowice,
chirurg;
od 1961 profesor Śląskiej Akad. Med. w Katowicach; 1972–74 prezes Tow. Chirurgów Pol.; autor nowych sposobów leczenia chirurgicznego obrażeń klatki piersiowej i operacyjnego leczenia raka przełyku; współautor pol. rozdziału w Światowej deklaracji praw zwierząt uchwalonej przez UNESCO 1978 w Paryżu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia