Szydłowski Tadeusz
 
Encyklopedia PWN
Szydłowski Tadeusz, ur. 9 VI 1883, Jarosław, zm. 25 X 1942, Kraków,
historyk sztuki, konserwator;
1909–14 pracował w Muzeum Nar. w Krakowie; 1914–28 konserwator zabytków w Galicji Zachodniej; od 1928 profesor uniwersytetu w Wilnie, od 1929 — Uniwersytetu Jagiellońskiego; był jednym z pierwszych inwentaryzatorów zabytków sztuki pol. (na terenie Małopolski); autor licznych oprac., gł. dotyczących sztuki średniow.: Wit Stwosz w świetle naukowych i pseudonaukowych badań (1913), Ruiny Polski (1919), Pomniki architektury epoki piast. w województwach krakowskim i kieleckim (1928), Spór o Giotta, problem autorstwa fresków w Asyżu... (1929); Stanisław Wyspiański (1930).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia