Szwecja
 
Szwecja
IX w.
pierwsze misje chrześcijańskie
1319–1355
w unii personalnej z Norwegią
1397–1523
w ramach unii kalmarskiej
1435
parlament szwedzki (Riksdag)
1471
bitwa na Brunkebergu
1520
sztokholmska krwawa łaźnia
1523–1654
rządy dynastii Wazów
ok. 1525
luteranizm w Szwecji
1618–1648
wojna trzydziestoletnia
1655–1660
druga wojna północna
1700–1721
wielka wojna północna
1772–1792
absolutystyczne rządy Gustawa III
1809
monarchia konstytucyjna
1814–1905
unia personalna szwedzko-norweska
1818
rządy dynastii Bernadotte
1921
utrata Wysp Alandzkich
1975
system parlamentarno-gabinetowy
1986
zabójstwo premiera O. Palmego
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia