Szturm de Sztrem Tadeusz
 
Encyklopedia PWN
Szturm de Sztrem Tadeusz, ur. 18 X 1892, Niżni Nowogród, zm. 17 III 1968, Warszawa,
brat Edwarda, ekonomista, polityk społeczny i statystyk;
w okresie międzywojennym pracownik GUS, współpracownik Instytutu Gospodarstwa Społecznego, inicjator wielu podejmowanych tam badań; w okresie okupacji niemieckiej w PPS-WRN, IV 1945–V 1947 sekretarz generalny jej Ośrodka Krajowego, 1948 skazany na 10 lat więzienia (1952 amnestionowany); inicjator edycji pism L. Landaua i współinicjator edycji dzieł L. Krzywickiego; autor monografii Instytut Gospodarstwa Społecznego 1922–1944 (1959); inne główne prace: Płace zarobkowe w okresie dewaluacji pieniężnej (1923), Żywiołowość w opodatkowaniu: podatek inflacyjny (1924), Bezrobocie w Europie dzisiejszej. Przyczynek do teorii kryzysów (1931).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia