Sztum
 
Encyklopedia PWN
Sztum,
m. powiatowe w województwie pomor., na Pojezierzu Iławskim, między jez.: Barlewickim i Sztumskim.
Ludność miasta: ogółem — 10,3 tys. mieszkańców (2013)
Gęstość zaludnienia: 2 066,4 os/km2 (2013)
Powierzchnia: 5 km2
Współrzędne geograficzne: długość geograficzna: 19°02′E, szerokość geograficzna: 53°56′N
Prawa miejskie: nadanie praw — 1416
Oficjalne strony WWW: sztum.pl
Ślady osadnictwa z okresu rzymskiego; wczesnośredniow. gród Prusów, 1236 zdobyty przez Krzyżaków; prawa miejskie 1416; na mocy pokoju tor. 1466 włączony do Polski (Prusy Król.), siedziba starostwa, miejsce odbywania sądów ziemskich i sejmików; od 1772 w zaborze pruskim; XIX w.–1975 i od 2001 siedziba powiatu; w końcu XIX w. rozwój przemysłu, od 1880 połączenie kol.; objęty plebiscytem 1920 na Powiślu, pozostał w granicach Niemiec; ośr. polskości; 1939 władze niem. aresztowały wielu działaczy pol.; od 1945 w Polsce. Ośr. usługowy; przemysł spoż., drzewny i metal.; wielkie więzienie; Tow. Miłośników Ziemi Sztumskiej „Powiśle”; pozostałości got. zamku krzyżackiego (1326–36, przebudowa 1414 i XIX w.), kościół (ok. 1600, wieża i prezbiterium pocz. XX w.), pozostałości murów miejskich (XIV/XV w.).
zgłoś uwagę
Ilustracje
Sztum, pozostałości zamku krzyżackiego fot. M. Kowalewski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia