„Sztuka”
 
Encyklopedia PWN
„Sztuka”,
miesięcznik lit.-artyst., wyd. 1911–12 w Warszawie i 1913–14 w Krakowie;
redagował ją H. Januszkiewicz (przy współpracy zmieniających się komitetów); „Sz.” głosiła postulat integracji sztuk; będąc kontynuacją „Chimery”, początkowo propagowała twórczość modernist. (m.in.: J. Kasprowicza, T. Micińskiego, J. Lemańskiego, a z obcych E.A. Poego i J.A. Rimbauda), natomiast po przeniesieniu do Krakowa skłaniała się ku neoklasycyzmowi (do współpracowników należał wówczas L. Staff).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia