Szona
 
Encyklopedia PWN
Szona, Maszona,
grupa ludów afryk. zamieszkujących Zimbabwe, środkowym Mozambik i Zambię;
ok. 7 mln; język z grupy bantu; tradycyjne wierzenia współistnieją z chrześcijaństwem i religiami afrochrześc.; wspólnota językowa i kulturowa ludów Sz. kształtowała się w ramach państwa Monomotapa, w XIX w. wraz z ludami Matabele i Beczuana utworzyli państwo Matabele; podstawą gospodarki jest uprawa ziemi i hodowla bydła; bogate są tradycje rzemiosła (kowalstwo, garncarstwo); utrzymuje się podział na rody patrylinearne (patrylinearność); wśród Szona stosunkowo wysoki jest odsetek ludzi wykształconych.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia