Sziszmanow Iwan
 
Encyklopedia PWN
Sziszmanow Iwan, ur. 22 VI 1862, Swisztow, zm. 23 VI 1928, Oslo,
bułgarski historyk literatury i krytyk literacki;
ukończył szkołę pedag. w Wiedniu, specjalizację z filozofii w Jenie i Genewie, 1888 doktoryzował się na uniwersytecie w Lipsku; jeden z zał. uniw. w Sofii (1888), gdzie był wykładowcą; 1889–94 pracował w ministerstwie oświaty; redaktor czasopisma „Sbornik za narodni umotworenija, nauka i kniżnina”, współredaktor pisma „Byłgarski pregled”; inicjator powstania w Sofii m.in.: Teatru Narodowego, Szkoły Muz., Akad. Sztuk Pięknych, Muzeum Etnograficznego..
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia