Szczecińskie, Pobrzeże
 
Encyklopedia PWN
Szczecińskie, Pobrzeże,
część Pobrzeży Południowobałtyckich, w Polsce i w Niemczech;
obejmuje ujściowy odcinek doliny Odry, Zalew Szczeciński, w. Uznam i Wolin (zamykające zalew od północy) oraz położone na wschód i południe od zalewu równiny i wzniesienia morenowe, sięgające do 100 km w głąb lądu; pod względem geol. P.Sz. jest obniżeniem tektonicznym (niecka kredowa); na P.Sz. wyróżnia się 11 mniejszych jednostek fizycznogeogr. o zróżnicowanym krajobrazie; na w. Wolin — Woliński Park Nar.; gł. miastem P.Sz. jest Szczecin — ważny port mor., funkcję awanportu pełni Świnoujście, które jest także kąpieliskiem i uzdrowiskiem nad Morzem Bałtyckim.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Szczecińskie, Pobrzeże, klifowe wybrzeże wyspy Wolin fot. M. Więckowski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia