Świdnicki, Płaskowyż
 
Encyklopedia PWN
Świdnicki, Płaskowyż, Płaskowyż Łuszczowski,
płaska równina denudacyjna na Wyż. Lubelskiej, w widłach Wieprza i jego lewego dopływu Bystrzycy, między Płaskowyżem Nałęczowskim na zachodzie a Polesiem na wschodzie;
pow. 530 km2; wys. 180–220 m; w podłożu margle górnokredowe; występują żyzne gleby brunatne (Cambisols) i płowe (Luvisols) wytworzone z lessów; pierwotną roślinność stanowiły w przeważającej części wyżynne grądy; obecnie znaczne odlesienie (agrocenozy); fragmenty zbiorowisk naturalnych chronione w rezerwacie Wierzchowiska; Nadwieprzański Park Krajobrazowy; region roln.; na zachodniej granicy regionu, nad Bystrzycą, leży Lublin, w środkowej części P.Ś. — Świdnik.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia