Swearowie
 
Encyklopedia PWN
Swearowie, szwedz. Svear,
plemię północnogermańskie, zamieszkujące w I tysiącleciu n.e. ziemie wokół jez. Melar (przede wszystkim Uppland) w obecnej środkowej Szwecji;
identyfikowani ze Swionami (Suiones) wymienionymi przez Tacyta, Suehans i Suetidi — u Jordanesa i Swēon — w poemacie anglosaskim Beowulf; oprócz Gotów (Götar) odegrali gł. rolę w stworzeniu państwa szwedzkiego (Szwecja — Historia); od określenia Svearike [‘państwo Swearów’] pochodzi nazwa Szwecji — Sverige.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia