Surinam. Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Surinam. Gospodarka.
Tradycyjnie największe znaczenie ma przemysł wydobywczy i rolnictwo, ale ich udział w PKB stopniowo maleje, natomiast rośnie udział usług, które wytwarzają 64,8% wartości PKB (2005). Surinam korzysta ze znacznej gospodarczej pomocy holenderskiej oraz innych państw UE; w latach 90. XX w. kryzys gospodarczy, który spowodował m.in. spadek średniego rocznego tempa wzrostu PKB do 0,1% (2000), z 4% rocznie w latach 1980–87; PKB na 1 mieszkańca wg parytetu siły nabywczej 7,8 tys. dolarów USA (2007); struktura wytwarzania PKB: rolnictwo 10,8%, przemysł 24,4%, usługi 64,8%.
Przemysł. Najważniejszy surowiec Surinamu — boksyty wydobywa się w okolicach Moengo (złoża na wyczerpaniu) i Paranam (4,2 mln t, 2003); wg szacunków krajowe zasoby boksytów wystarczą do ok. 2045; wydobywa się także ropę naft., złoto i diamenty, rudy żelaza i manganu; produkcja energii elektrycznej 2,0 mld kW·h (2003), z czego 82% w elektrowniach wodnych, gł. W.J. Van Blommestein Meer na rzece Surinam (Gran Rio) i Avanaverodamm (w dorzeczu Corantijn); przemysł przetwórczy obejmuje produkcję tlenku glinu (1,9 mln t, częściowo z boksytów importowanych) i aluminium, ponadto produkcję cukru, alkoholu, oleju, obuwia oraz łuszczarnie ryżu i cementownię.
Rolnictwo. Rolnictwo koncentruje się gł. w północnej części kraju; użytki rolne zajmują zaledwie 0,6% pow. kraju, lasy — ok. 90%; uprawa ryżu, trzciny cukrowej, bananów, drzew cytrusowych, palmy oleistej, manioku, kawy, kakaowca; słabo rozwinięta hodowla bydła, trzody chlewnej, owiec, kóz; eksploatacja lasów (207 tys. m3, 2004; różne gatunki drewna tropik., kapok, kauczuk); coraz większe znaczenie ma rybołówstwo (18,9 tys, t, w tym połów krewetek 7,4 tys. t).
Transport i łączność. Sieć komunik. słabo rozwinięta: długość dróg samochodowych 4,5 tys. km (2002), z tego 26% z utwardzoną nawierzchnią, ok. 300 km (wg in. źródeł ok. 160 km) linii kol. (używane tylko w górnictwie boksytów); międzynarodowy port lotniczy Zanderij (45 km od Paramaribo); gł. porty mor.: Paramaribo, Paranam, Moengo, Albina, Nieuw Nickerie. 81 tys. abonentów telefonii stacjonarnej (2004), w użytkowaniu 233 tys. telefonów komórkowych (2005).
Handel zagraniczny. Wartość eksportu 881 mln dol. USA, importu 750 mln dol. USA (2005); wywóz gł. tlenku glinu, aluminium, ropy naft., ryżu, ryb i krewetek, bananów, złota; przywóz maszyn, sprzętu transportowego, paliw, żywności, bawełny; handel gł. z USA, ponadto z Norwegią, Holandią, Kanadą, Trynidadem i Tobago, Kanadą.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia