Sudiebnik
 
Encyklopedia PWN
Sudiebnik
[ros.]:
1) nazwa kodyfikacji prawa w Rosji w XV–XVI w.; pierwszy S. (wielkoksiążęcy), wyd. 1497 przez Iwana III, był kodyfikacją ogólnoros. — m.in. podporządkował sądownictwo władzy centralnej uznając też sąd bojarów, ograniczał prawo tzw. wychodu chłopów; S. wyd. 1550 przez Iwana IV Groźnego (Carski S.) przejął większość przepisów poprzedniego S. oraz wprowadził przepisy dotyczące ustroju sądów, postępowania sądowego, prawa karnego i prywatnego;
2) nazwa kodyfikacji Kazimierza IV Jagiellończyka z 1468, obowiązującej na Litwie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia