Sudan. Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Sudan. Gospodarka.
Słabo rozwinięty kraj rolniczy; klęski głodu powodowane suszami, powodzią, plagami szarańczy; od 1997 reformy gospodarcze pod nadzorem MFW i jednocześnie sankcje ekonomiczne nałożone przez USA pod zarzutem finansowania z dochodów państwa działań wojennych; od końca XX w. rząd Sudanu prowadzi politykę sprzyjającą przyciąganiu inwestorów zagranicznych (głównie z Chin, Malezji, Indii; blokada ekonomiczna USA ogranicza dostęp firm amerykańskich), m.in. poprzez stworzenie na wybrzeżu strefy wolnego handlu; struktura wytwarzania produktu krajowego brutto (2003): rolnictwo 31,8%, przemysł 34,2%, usługi 33,9%; produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca wg parytetu siły nabywczej wynosi 2,2 tys. dolarów USA (2007).
Przemysł. Wydobycie ropy naft. (od lat 90. XX w., ok. 10 mln t rocznie), rud chromu, manganu, złota, miki, marmuru, gipsu, soli z wody mor., produkcja energii elektryczej 3,2 mld kW·h (2003) — w elektrowniach cieplnych (56%) i wodnych (44%); rozwinięty przemysł rafineryjny, ponadto spoż. (cukr., olejarski), włók. (bawełn.), odzież., cementowy, skórzany, samochodowy (montownie), metalurg., farm., drzewny (większość zakładów w Chartumie i Port Sudan); rzemiosło artyst. i użytkowe.
Rolnictwo. Około 60% pow. kraju stanowią użytki rolne, z czego 49% to pastwiska; ok. 15% gruntów rolnych jest nawadnianych; najważniejszy region roln. Al-Dżazira (ponad 400 tys. ha); podstawowe zboża: sorgo durra, proso, pszenica; gł. uprawy eksportowe: bawełna (265 tys. t nasion, 2004), orzeszki ziemne, sezam, trzcina cukrowa; ponadto uprawa palmy daktylowej, cytryn, mango, roślin strączkowych; zbiór gumy arab. (15,7 tys. t, czołowy świat. producent) z uprawianych i dziko rosnących drzew akacji senegalskiej; hodowla gł. koczownicza i półkoczownicza bydła (pogłowie 38 mln sztuk), owiec (48 mln), kóz (42 mln) i wielbłądów (3,3 mln) — Sudan jest czołowym świat. producentem mięsa i mleka wielbłądziego oraz mleka koziego; myślistwo, połowy ryb słodkowodnych i mor. (gł. port rybacki — Sawakin); pozyskiwanie drewna (heban, mahoń, tekowe).
Transport i łączność. Wąskotorowa sieć linii kol. o łącznej długości 5978 km (2005), w tym ok. 1,4 tys. km to linie towarowe na plantacjach bawełny; długość dróg samochodowych 11,9 tys. km (w tym 36% o utwardzonej nawierzchni), 85% dróg jest nieprzejezdnych w porze deszczowej; żegluga całoroczna (ok. 1,7 tys. km) na Nilu Białym (między Dżubą a Chartumem) i na jego lewym dopływie Bahr al-Ghazal oraz na Nilu między kataraktami; jedyny port mor. Port Sudan; międzynar. porty lotn. w Chartumie i Port Sudan; stacja łączności satelitarnej w Umm Haraz. Stosunkowo rzadka sieć telefoniczna, ob. modernizowana, 670 tys. abonentów; od 1996 znaczny rozwój telefonii komórkowej — w użytkowaniu 1,8 mln aparatów (2005).
Handel zagraniczny. Wartość eksportu 7,0 mld dol. USA, importu 5,0 mld dol. USA (2005); eksport ropy naft. i produktów naft. (ok. 80% wartości), ziarna sezamowego, orzeszków ziemnych, żywych zwierząt, bawełny, gumy arab., cukru; import gł. żywności, artykułów przem., maszyn, produktów chem.; gł. partnerzy handl.: Chiny, Japonia, Arabia Saudyjska.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia