Studynski Kyryło
 
Encyklopedia PWN
Studynski Kyryło, ur. 4 X 1868, Kipiaczka k. Tarnopola, zm. 1941,
ukr. historyk literatury i działacz społeczno-polityczny;
od 1899 czł., 1923–32 przewodniczący Naukowego Towarzystwa im. Tarasa Szewczenki, 1929 czł. Ukr. Akad. Nauk, 1934 usunięty za rzekomą działalność kontrrewolucyjną; 1897–99 pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1900–18, 1939–41 profesor uniwersytetu we Lwowie; 1919–20 internowany przez władze pol. w Baranowie i Dębiu, 1921–22 przewodniczący Ukr. Rady Nar.; autor prac o prozie polemicznej Pamjatky połemicznoho pyśmenstwa (1900), Pierwszy występ literacki Pocieja (1902), o ukr. literaturze romant. w Galicji Geneza poetycznych utworów Markijana Szaszkewycza (1896) oraz o stosunkach pol.-ukraińskich.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia